Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1567-1739

3D porous p-n α-Fe2O3/NiO heteronanostructure for ultrasensitive H2S gas sensor

Current Applied Physics, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Cường (Chính), Vũ Hùng Sinh (Chính), Dương Tuấn Quang, Lê Thị Hòa, Võ Văn Tân, Mai Duy Hien, Ki-Joon Jeon, Phan Hong Phuoc, Nguyen Van Hieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cap.2023.12.019

ISSN 1859-4069

Nghiên cứu xử lý asenazo(III) trong dung dịch bằng đá ong biến tính

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2023
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859 - 1612

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỨC CHẤT CỦA La(III), Ce(III), Nd(III), Y(III) VỚI AXIT CITRIC VÀ ỨNG DỤNG LÀM PHÂN BÓN VI LƯỢNG CHO HOA RẠNG ĐÔNG

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

0925 - 4005

Exploring novel p-n core/shell structure in single α-Fe2O3 nanorods of hierarchical hollow microspheres for ultrasensitive acetone gas sensor

Sensors and Actuators, B: Chemical, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Khoa Dang (Chính), Nguyễn Đức Cường (Chính), Hồ Văn Minh Hải, Tran Quy Phuong, Lê Lâm Sơn, Đặng Thị Thanh Nhàn, Võ Văn Tân, Mai Duy Hien, Ki-Joon Jeon, Nguyen Quang Hung, Luu Anh Tuyen (Chính), Nguyen Van Hieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.133573

ISSN 1859-1388

TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO LaFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

Nghiên cứu tổng hợp glutamat ceri ứng dụng làm phân bón vi lượng cho hoa lan mokara

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2022
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong dung dịch bằng vật liệu than bùn Tân Phú với xơ dừa

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2022
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO La2O3.Nd2O3 VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2021
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Using bottom ash from the domestic waste incinerator to make building materials

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2021
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

ISSN 0866-7144

Nghiên cứu điều chế MgO kích thước nanomet từ quặng secpentin và axit HCl

Tạp chí Hóa học, 2020
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU YFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)