Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÀNH THỤC VÀ THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT GIỐNG CÁ BỖNG SPINIBARBUS DENTICULATUS (OSHIMA, 1926) TẠI QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Dân (Chính), Ngô Hữu Toàn

2588-1256

Nghiên cứu nuôi vỗ cá ong bầu Rhynchopelates oxyrhynchus (Termminck & Schlegel, 1842) bằng các khẩu phần thức ăn khác nhau tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Dân (Chính), Ngô Hữu Toàn

1859-4581

Nghiên cứu sử dụng các chất kích thích sinh sản nhân tạo cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân

1859-4581

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát dục của cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus Bloch, 1790) giai đoạn nuôi vỗ tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Trần Nguyên Ngọc, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Tử Minh, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Ái Niệm

1859-4581

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Ong bầu (Rhynchopelates oxyrhynchus Termminck & Schiegel, 1842)

2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Dân (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Minh Tuê, Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Công Viên

Bất cập giữa chính sách và thực tiễn trong giam sát đầu tư cộng đồng xây dựng nông thôn mới

Phát triển bền vững vùng, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chính), Hoàng Mạnh Quân, Ngô Hữu Toàn, Nguyễn Thiện Tâm, Trần cảnh Thắng