Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM Collectotrichum GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN QUẢ THANH LONG BỞI CÁC CHỦNG Streptomyces sp.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thy Đan Huyền, Lê Thanh Long
Liên kết: https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/01/tap-chi-so-12.2-1.pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CaCl2, NHIỆT ĐỘ SẤY VÀ THỜI GIAN SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỘT ỔI SẤY LẠNH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chính), Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Bảo Khánh, Hoàng Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Khánh Ly, Dương Gia Tuệ, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Hoàng Thị Thùy Dương
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/913

ISSN 2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BỌC NANOCHITOSAN NHẰM KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA TRỨNG GÀ TƯƠI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thanh Long (Chính), Nguyễn Thị Thủy Tiên, Hoàng Thị Diệu Hương

ISSN 2588-1256

Khảo sát điều kiện nuôi cấy để nâng cao khả năng kháng khuẩn của các chủng Streptomyces sp.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thị Thu Hiền (Chính), Trần Thị Lệ Ngân, Trần Thị Kim Oanh, Trần Văn Trung, Nguyễn Thị Thúc
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/459

Dysbiosis in the Salivary Microbiome Associated with IgA Nephropathy —A Japanese Cohort Study

Microbes and Environments, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hidetoshi Morita, Anushka Khasnobish (Chính), Lena Takayasu, Ken-ichi Watanabe, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Kensuke Arakawa, Osamu Hotta, Kensuke Joh, Akiyo Nakano, Shuhei Hosomi, Masahira Hattori, Wataru Suda, Hidetoshi Morita
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34078780/

978-604-974-562-1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Streptomyces GDM03 có khả năng sinh cellulase cao trên môi trường bán rắn

Hội thảo công nghệ sinh học 2020, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thị Chung

Effect of water-soluble chitosan on fungal anthracnose of Colletotrichum musae D1 in vivo and physico-chemical changes in banana fruits

International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Long (Chính), Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thị Thủy Tiên
Liên kết: http://www.ijarset.com/upload/2021/april/01-ltlong-01.PDF

2045-2322

Berberine improved experimental chronic colitis by regulating interferon-γ- and IL-17A-producing lamina propria CD4+ t cells through AMPK activation

Scientific Reports, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học liên quan đến y học, y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Masahiro Takahara (Chính), Akinobu Takaki, Sakiko Hiraoka, Takuya Adachi, Yasuyuki Shimomura, Hiroshi Matsushita, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Kazuko Koike, Airi Ikeda, Shiho takashima, YasushiYamasaki, Toshihiro Inokuchi, Hideaki Kinugasa, Yusaku Sugihara, Keita Harada, Shingo Eikawa, Hidetoshi Morita, Heiichiro Udono, Hiroyuki Okada
Liên kết: https://doi.org/10.1038/s41598-019-48331-w

1347-6947

Fecal metabolite of a gnotobiotic mouse transplanted with gut microbiota from a patient with Alzheimer’s disease

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Yusuke Fujii (Chính), Nguyễn Thị Thủy Tiên, Yuta Fujimura, Naotaka Kameya, Shoji Nakamura, Kensuke Arakawa, Hidetoshi Morita
Liên kết: https://doi.org/10.1080/09168451.2019.1644149

2588-1256

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM Fusarium solani GÂY BỆNH TRÊN CÀ CHUA SAU THU HOẠCH CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VÀ HẠT XOAN (Melia azedarach)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản, CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên (Chính), Lê Thanh Long

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM ASPERGILLUS NIGER N2 TRÊN HÀNH TĂM SAU THU HOẠCH CỦA NANOCHITOSAN ĐƯỢC TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL IONIC KẾT HỢP SÓNG SIÊU ÂM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thanh Long (Chính), Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Kim Uyên, Lê Đại Vương