Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-9947-05-06

GIÁO DỤC CÔNG DÂN TOÀN CẦU: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

2588–1213

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GIÁO DỤC THỬ NGHIỆM TẠI HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5495

2588-1213

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÁO DỤC Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Mộng Liên, Lê Thanh Minh, Nguyễn Bùi Anh Thư, Trần Thị Nhung
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5463/755

2588-1213

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng lễ hội "Chợ quê ngày hội" tại Festival Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Vai trò của hoạt động Đoàn - Hội trong định vị bản thân, phát triển kỹ năng của sinh viên

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga

Khởi nghiệp du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0 - Thực tiễn tại Bồ Đào Nha

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính), Đoàn Khánh Hưng

1743-3541

Investigation into Responsible Tourism Tours in Budapest, Hungary

WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Nga
Liên kết: https://doi.org/10.2495/ST180141

The impact of visa facilitation on international tourist flows in ASEAN member states

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "People to people connectivity between central Vietnam, Lao PDR and Northeastern Thailand", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Nghiên cứu mô hình kinh doanh và marketing ứng dụng trong khởi nghiệp

Kỷ yếu hội thảo:"Khởi nghiệp - Cơ hội và thách thức đối với sinh viên các ngành du lịch", 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Tổng hợp các mô hình đánh giá chất lượng lễ hội

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên: Du lịch Lễ Hội trong Festival Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)