Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0805

Ảnh hưởng của vốn xã hội đối với hội nhập bản sắc xã hội của người việt tại Ba Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Tư Hậu

2588-1213

The Vietnamese community in Poland: An Investigation of Social Capital

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương, Nguyễn Tư Hậu, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Mỹ Vân
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/7296

ISBN: 978-604-946-719-6

Enhancing the access to social security insurance for workers in a contemporary context of Vietnam

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Xuân Nhi, Nguyễn Tư Hậu

Nhận thức của sinh viên Công giáo về quan hệ tình dục trước hôn nhân

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính)

Quản trị bản thân - Kỹ năng mềm cần thiết để thích ứng với sự biến đổi xã hội

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính)

Những ưu điểm và hạn chế của mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến

Kỷ yếu hội nghị khoa học cấp khoa Xã hội học và Công tác xã hội, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tư Hậu (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Lê Đăng Bảo Châu

1013-4328

Di cư lao động vùng ven biển Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đăng Bảo Châu (Chính), Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Tư Hậu