Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu xác định lượng vết cadimi và kẽm trong nước tự nhiên bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân sử dụng điện cực màng bismuth in situ.

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mậu Thành (Chính), Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hợp

Xác định metyl paraben trong các mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp von-ampe sử dụng điện cực biến tính graphene oxit dạng khử.

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện (Chính), Trần Thanh Tâm Toàn (Chính)

Đánh giá hàm lượng kim loại đồng (Cu), mangan (Mn) và kẽm (Zn) trong thịt cá món gai dài Gerres filamentosus (Cuvier, 1829) ở khu vực sông Gianh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mậu Thành (Chính), Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Luyện
Liên kết: https://doi.org/10.51316/jca.2021.113

Electrochemical Determination of Triclosan Using ZIF11/Activated Carbon Derived from the Rice Husk Modified Electrode

Journal of Nanomaterials, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện (Chính), Tran Thanh Tam Toan, Ha Thuy Trang, Vo Thang Nguyen, Le Van Thanh Son, Tran Si Thanh, Nguyen Mau Thanh, Phan Tu Quy, Dinh Quang Khieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/8486962

Xác định hàm lượng một số kim loại độc trong mỹ phẩm mà học sinh trung học phổ thông thường sử dụng.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Lê Ánh Khánh, Trương Trung Kiên

Simultaneous quantitative analyses of Tanshinone I, Cryptotanshinone, and Tanshinone IIA in Danshen (Salvia miltiorrhiza Bunge) cultivated in Vietnam using LC-MS/MS.

Indian Journal of Natural Products and Resources, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Ngoc Tuan, Doan Manh Dung, Tran Thanh Tam Toan, Hoang Van Trung, Nguyễn Đình Luyện, Nguyen Huu Tung, Tran Dinh Thang

1859-1612

Định lượng đồng thời Lamivudin và Zidovudin trong viên nén phối hợp bằng phương pháp quang phổ đạo hàm

Tạp chí Khoa học, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Lưu (Chính), Nguyễn thị Thục Đoan, Nguyễn Đình Luyện

A coumarin derivative – Cu2+ complex-based fluoresor chemosensor for detection of biothiols

RSC Advances, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Khoa Hien (Chính), Mai van Bay, Phan Diem Tran, Nguyễn Đình Luyện, Dương Tuấn Quang (Chính)

Phân lập và xác định hàm lượng tanshinon I; cryptotanshinon, tanshinone IIA trong dược liệu cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza B) bằng sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC-DAD).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Mạnh Dũng, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Đình Luyện, Trần Đình Thắng

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Gianh

Tạp chí Khoa học, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Diệu Huyền