Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Thành Nhân, Phan Đức Duy, Trần Kiêm Minh, Nguyễn Hoài Anh, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hòa