Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng. (Giải khuyến khích)
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Lệ, Thái Thị Huyền, Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Kháng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc trời tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải khuyến khích)
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Hương Sen, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Hồ Lam

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Giải Ba - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Chọn lọc các giống lúa kháng rầy nâu (Nilarlavata lugens Stal) tại miền Trung
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Nghĩa

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định biotype rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal)
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Lê Khắc Phúc