Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm (2018-2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : 1955/QĐ-BTCHT ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Quảng Trị
Nội dung giải thưởng: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh

Giấy khen giải khuyến khích Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2016-2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : 3623/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/12/2017
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật ngâm rễ hồ tiêu trong dung dịch thuốc Agrifos
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Giải nhì – Giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Quế lần thứ VIII (2017), lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Sản phẩm sinh học Boka-Tricho” phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Thị Thúy Hằng

Giải khuyến khích VIFOTEC 2016 – Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công Trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Bằng khen Chủ Tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : QĐ1523/QĐ-UBND ngày 04/07/2016 Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : 692/QĐ-TLĐ ngày 24/03/2016 Chủ tịch Ban chấp hành Trung Ương
Nội dung giải thưởng: Giải ba Hội thi sáng tạo toàn quốc
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Bằng khen Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 985/QĐ-LHHVN ngày 31/12/2015 Chủ tịch Trưởng Ban tổ chức hội thi
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Thị Nga

Giải nhất – Giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII

2015
Đơn vị tặng thưởng : Quảng Trị
Nội dung giải thưởng: Công trình “Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi-Trichoderma” phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Vĩnh Trường

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2015
Đơn vị tặng thưởng : Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Đạt giải ba sáng tạo khoa học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Chứng nhận Hội thi sáng tạo Khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 192/QĐ-BTCHT ngày 10/11/2015 Chủ tịch Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân