Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-885-6

Vẽ kỹ thuật

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT CƠ KHÍ, CHẾ TẠO MÁY
Tác giả: Nguyễn Thanh Cường (Chủ biên), Đỗ Minh Cường, Vệ Quốc Linh, Phạm Xuân Phương, Hồ Nhật Phong, Hồ Văn Dũng

Đại học Nông Lâm

Tài liệu hướng dẫn vận hành và an toàn lao động của liên hợp máy thu hoạch củ ném

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Phan Tôn Thanh Tâm

978-604-974-304-7

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

978-3-030-32373-8

Anaerobic Digestion of Rice Straw for Biogas Production

Springer, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Nguyen Van Hung, Nguyen Vo Chau Ngan (Chủ biên), Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng, Francis Mervin S. Chan, Tran Sy Nam, Huynh Van Thao, Concepcion Maguyon-Detras

978-604-974200-2

Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quang Lịch, Trần Đức Hạnh, Hà Hoàng Thiện, Nguyễn Đạt