Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo dục học 2

NXB ĐH Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chủ biên), Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hà, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Bình

Publisher IGI-Global (Scopus). ISBN13: 97817998696

Chapter 19: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in an Online Teaching Environment

(pages 356-382). Source Title: Handbook of Research on Barriers for Teaching 21st-Century Competencies and the Impact of Digitalization. Copyright: © 2021 |Pages: 27 DOI: 10.4018/978-1-7998-6967-2.ch019, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Chí Thành, Lê Anh Phương, Phan Minh Tiến, Hoàng Phước Lộc, Lê Thanh Hiếu, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Thế Dũng, Trần Văn Hùng

Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức cho trẻ em

NXB Đại học Hue, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chủ biên), Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân

20 câu hỏi về giáo dục trẻ tự kỷ

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Dorothee Faessler, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy

30 câu hỏi về giáo dục trẻ khuyết tật học tập

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy

Giáo dục giá trị

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Minh Tiến

Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Minh Tiến

Hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp Môn Tâm lý học trẻ em và Giáo dục học trẻ em

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phùng Đình Mẫn; Lê Nam Hải; Trần Văn Hiếu, Phan Minh Tiến