Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-560-2

Kỹ thuật nuôi tôm Chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) sử dụng hệ vật liệu nano đa chức năng

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Trương Thị Hoa, Trần Nguyên Ngọc, Hà Phương Thư, Đặng Đình Kim

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Phạm Thị Phương Lan

Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy