Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hóa sinh đại cương

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Đinh Thị Hương Duyên

978-604-974-236-1

Giáo trình Thực hành Hóa sinh và Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-236-1

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Phùng Lan Ngọc, Đinh Thị Hương Duyên, Hồng Bích Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Lan Phương

978-604-912-941-4

Giáo trình Phân tích Hóa sinh - Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-912-941-4

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trần Thị Lệ (Chủ biên), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

978-604-912-620-8

Giống lúa chịu mặn ở miền Trung Việt Nam (Sách tham khảo)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi (Chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen

Công nghệ chuyển gen ở động-thực vật

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Quốc Dung (Chủ biên), Trần Thị Lệ

Công nghệ gen trong nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Trần Quốc Dung

Giáo trình Công nghệ Sinh học Thực vật

NXB Nông Nghiệp, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Triêu Hà

Giáo trình Sinh học phân tử

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ biên), Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

Giáo trình Hóa sinh Thực vật

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Lệ