Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-947-6

Giáo trình: Kỹ thuật vườn ươm cây Lâm nghiệp

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Trần Nam Thắng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Ngô Tùng Đức, Lê Thiên Vinh, Hoàng Trung Thông, Hồ Đăng Nguyên

978-604-912-948-3

Giáo Trình: Trồng rừng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Lê Thiên Vinh, Ngô Tùng Đức, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Thị Bích Thu, Hồ Đăng Nguyên

Changing land access of re-settled people due to dam construction in Binh Thanh commune (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chủ biên), Trần Nam Thắng

978-0-12-805452-9

Fishery communities’ Perception of Climate Change Effects on Local Livelihood in Tam Giang Lagoon, Vietnam (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Trần Nam Thắng

Is Vietnam Legally set for REDD+? (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Shubhechchha Sharma (Chủ biên), Ganesh P. Shivakoti, Trần Nam Thắng, Ngô Trí Dũng

Kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở khu vực miền trung – từ lý thuyết đến thực tiễn

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Ngô Tùng Đức, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam

Natural Resources Dynamism and Management Concerns in Central Vietnam (Book chapter)

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ganesh Shivakoti (Chủ biên), David Hulse, Shubhechchha Sharma, Ngô Trí Dũng, Trần Nam Thắng

Rethinking Institutions and Social Ecological System in Central Vietnam: Development, Resource Changes and Conservation.

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Ngô Trí Dũng, David Hulse, Shubhechchha Sharma, Ganesh Shivakoti

Social and gender issues in land access and vulnerability in Ky Nam commune (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, LÂM NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Trần Nam Thắng