Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-60-2132-2

Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam tập 3

NXB Nông Nghiệp, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Thương, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Hồ Đăng Nguyên, Lê Thị Diên,, Huỳnh Thị Ngọc Diệp,, Nguyễn Ngọc Hòa, Trần Công Định

Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực phát triển cho người dân tái định cư thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế.

NXB Nông Nghiệp, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Ngô Trí Dũng, Bùi Phước Chương, Lê Thị Nguyện, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Trần Nam Thắng

978-604-60-1145-3

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ (Cây thân gỗ bộ đậu)

NXB Nông Nghiệp, 2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Thương, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cây có múi. 120 trang.

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Đăng Khoa, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Hiền Trang, Trần Nam Thắng

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Phan Trọng Trí, Hồ Đăng Nguyên, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thương, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Trần Nam Thắng

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức, Võ Thị Minh Phương, Trần Nam Thắng, Phan Trọọng Trí, Hồ Đăng Nguyên, Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu, 108 trang

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Vân, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng