Dữ liệu đề tài

DHH-03-185

Mối quan hệ giữa sự tự tin và sự hài lòng trong học tập của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Bá Phu, Nguyễn Thị Hà

K.KTCN 2021-GV-01

Ứng dụng công nghệ IoT thiết kế và chế tạo hệ thống kiểm soát người vào/ra phục vụ phòng chống dịch bệnh

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm), Ngô Xuân Cường, Nguyễn Quang Lịch

CS-DT

Nghiên cứu giá trị văn hoá người Tà Ôi phục vụ phát triển du lịch huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ nhiệm), Phan Thị Diễm Hương

CS-DT

Nghiên cứu giá trị văn hóa người Tà Ôi phục vụ phát triển du lịch huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương

GDTC/2021-05

Nghiên cứu bài tập nâng cao hiệu quả giảng dạy kỹ thuật phát cầu trong môn Đá cầu cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thành Việt (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Lợi, Cao Thái Ngọc, Nguyễn Quang Tùng

DHH 2018-03-207DT

Xây dựng hệ thống các giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lý ở trường THPT.

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương

DHH 2019-03-115

Nghiên cứu xử lý tình huống trong DH các bài TH Sinh học cấp THPT

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy

CS-DT

Phát triển tính năng động sáng tạo của sinh viên Đại học Huế thông qua các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huân

DHH2020-07-69

Đối chiếu nhóm từ vựng liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong tiếng Hán và tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Liêu Linh Chuyên (Chủ nhiệm), Trần Văn Phước, Lê Thị Thanh Nhàn, TRỊNH THỊ TUYÊT NHUNG

DHH2020-03-137

Các khung quy chiếu thời gian trong tiếng Việt

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Cẩm Vân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng cây măng tây xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lã Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Lê Như Cương, Dương Thanh Thủy, Trần Thị Ánh Tuyết

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Thu Liên