Dữ liệu đề tài

DT.CTKK.QG.012/21

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn thiện hệ thống điện – điều khiển tự động quạt thông gió cục bộ phục vụ khai thác mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Như Ý (Chủ nhiệm), Đào Thị Thùy, Nguyễn Thế Tĩnh, Nguyễn Thị Bích Hậu, Nguyễn Duy Hiếu, Hà Ngọc Kiên, Trịnh Biên Thùy, Bì Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Bùi Trung Kiên, Hồ Việt Bun, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sĩ, Ngô Xuân Cường, Lê Anh Tuấn

DTQG 601.99-2020.302

Kết cấu gia đình và dòng họ Việt Nam giai đoạn cận đại qua tư liệu địa phương đa điểm

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Đăng, Mai Văn Được

DTQG

Study on dynamical model considering incremental constitutive relationship of magnetorheological damper

Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Minh Cường, Ma Ran (Chủ nhiệm)

QG.18.32

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phát triển năng lực lãnh đạo trường học thông minh ở Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Dương Thị Hoàng Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Phạm Văn Thuần, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thế Kiên

DTQG

Tổ chức lãnh thổ du lịch, mô hình và giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và biển đảo Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trương Quang Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tuấn, và nnk

106-YS.05-2015.31

Thiết kế và tổng hợp các dẫn chất flavonoid và curcumin có hoạt tính ức chế sự thành lập và kết tập beta-amyloid

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: PGS.TS. Thái Khắc Minh (Chủ nhiệm), PGS.TS. Lê Minh Trí, ThS. Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, ThS. Trần Thái Sơn, ThS. Huỳnh Nghĩa Tín, ThS. Nguyễn Đắc Chí, TS. Ngô Triều Dủ