Dữ liệu đề tài

DHH2021-18-01

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất của hệ thống điện mặt trời hòa lưới sử dụng hệ thống tự động định hướng kết hợp làm mát tấm pin quang điện

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Ngô Xuân Cường (Chủ nhiệm), Lê Vĩnh Thắng, Huỳnh Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Nguyễn Duy Thuận