Dữ liệu đề tài

DHH2018-05-19

Giá trị biểu cảm sơn truyền thống trên kiểu thức trang trí di tích thời Nguyễn và Vận dụng trong công tác đào tạo tại Trường ĐH Nghệ thuật, ĐH Huế

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Đỗ Xuân Phú (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật cho cộng đồng tại khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Khoa Hội họa
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

T.2017.11.04

Chuông đồng thời chúa Nguyễn tại Cố đô Huế - Nét đặc trưng phong cách tạo hình xứ Đàng Trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Lê Chung (Chủ nhiệm)

T.2016.11.01

Nghiên cứu hoa văn trang trí trên vạc đồng thời chúa Nguyễn tại Cố đô Huế

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Lê Chung (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHNL2015

Nghiên cứu công tác hoà giải tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm)

CS-DT2012.11.01

Phục dựng bút vẽ tranh dân gian làng Sình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T.2010.11.02

Xây dựng dữ liệu điện tử, tài liệu tham khảo Mỹ thuật

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

B2010-DHH05-15

Nghiên cứu tranh dân gian làng Sình (Huế) và vận dụng trong sáng tác.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DTT.2009.11.01

Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Hình họa

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Bình Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiền Lê

CS-DTT.2009.11.05

Từ điển bỏ túi chuyên ngành Mỹ thuật Anh – Việt

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DTT.2009.11.03

Tư liệu trực quan đa phương tiện Sơn mài

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiền Lê

CS-DTT.2009.11.02

Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Cơ sở tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê, Hoàng Chưởng (Chủ nhiệm)