Dữ liệu đề tài

CS-DT2003.11.03

Ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT2002.11.01

Tư tưởng thẩm mỹ tạo hình thời Phục hưng

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2002.11.07

Khảo sát nhu cầu và xây dựng định hướng đào tạo giáo viên sư phạm MT-ÂN trình độ đại học ở miền Trung.

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Ngọc Thắng, Phan Thanh Bình

CS-DT11.2001

Tìm hiểu sự tái phát dục của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ trong điều kiện sinh sản nhân tạo tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm)

B2001.11.02

Phương pháp cấu trúc trong nghiên cứu hoa văn trang trí kỷ hà

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

CS-DT2000.CT.02

Phương pháp tiếp cận của nghệ thuật Cubisme

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1999.CT.03

Tìm hiểu Body Art

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

DP-DT1998

Nghệ thuật tạo hình Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS Vĩnh Phối, Phan Thanh Bình

B98.11.01

Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1998.CT.07

Mỹ thuật ở Huế thế kỷ XX

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1997.CT.02

Tranh in đá của Daumiere

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1996.CT.03

Trang trí Cửu Đỉnh- Giá trị Nghệ thuật

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình