Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nhu cầu về dịch vụ tư vấn kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Anh (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan

CS-DT

Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng, Hồ Thị Hương Lan

CS-DT

Xây dựng bản đồ định vị thương hiệu các trường đại học đào tạo khối ngành Kinh tế tại Việt Nam trong tâm trí học sinh 12 ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thuý Đạt

CS-DT GV2021

Đánh giá sức khoẻ thương hiệu Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng, Nguyễn Thị Thuý Đạt

DHH2019-06-73

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Mạnh Hùng

DHH2018-06-61

Giá trị cảm nhận của du khách về dịch vụ du lịch tâm linh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Phan Khoa Cương, Nguyễn Thị Thuý Đạt

B2007-DHH06-17

Phát triển du lịch biển ở phía nam Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan

B2007-DHH

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Quang Trực

DHH2016-06-40

Nghiên cứu giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phan Khoa Cương (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Hoàng Anh, Phạm Quốc Khang, Lê Tô Minh Tân

CS-DT GV2022

Nhu cầu về dịch vụ tư vấn kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Anh (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan