Dữ liệu đề tài

DHL2022-TMDA-1

Xây dựng mô hình chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm mứt nghệ mật ong sấy lạnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Phạm Trần Thuỳ Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Tống Thị Quỳnh Anh

DP-DT-08/2021/HĐ-DAKHCN

Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng Vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Khắc Phúc, Nguyễn Văn Toản

TTH.2021-KC.026

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Hữu Tỵ, Phan Thị Phương Nhi, Lê Khắc Phúc, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Văn Chánh

0604/2020/HĐ-VH/VCCNTP

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo thảo dược VH1

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Phạm Xuân Phương, Đoàn Thị Thanh Thảo

DP-DT 2020 QT

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị.

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thị Diễm Hương, Hồ Sỹ Vương, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Lê Thanh Long

B2019-DHH-06

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Phan Thị Bé, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Toản, Đặng Thanh Long, Trần Thị Phương Nga

B2018 -DHH-62

Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Huế, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Xuân Huy, Võ Minh Quang

DHH2018-02-102

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm nano bạc có bổ sung chitosan nhằm ứng dụng bảo quản quả quýt Hương Cần tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Quốc Sinh, Dương Văn Hậu

DHH 2017-02-97

Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) kết hợp với nhiệt độ thấp đến sinh tổng hợp ethylene trong quá trình bảo quản bơ sau thu hoạch.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương

DP-DT KHGL 04-16

Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng thủy canh và bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Nam Phong (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Huế, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Trang

CS-DTDATMH 03-16

Xây dựng mô hình chế biến và tiêu thụ măng muối chua tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh