Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu sự tham gia của cộng động địa phương trong phát triển du lịch tại Quần thể di tích Cố đô Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

DHH

Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

CS-DTKDL-16D-2017

Đánh giá tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

CS-DTKDL-25D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội dân gian trong lễ hội Vật Làng Sình tại xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-11-2015

Nghiên cứu động thái phát triển khu nghỉ dưỡng biển: trường hợp Lăng Cô – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)