Dữ liệu bài báo khoa học

Dẫn liệu bước đầu về đặc tính sinh học của một số loài cá kinh tế ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội Nghị Toàn Quốc Về Biển Lần Thứ 3, Viện Khoa Học Việt Nam, Hà Nội., 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Võ Văn Phú

Phương thức huyền ảo trong văn xuôi sau 1975

Tập san KH ĐHSP Huế, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Thị Hường

Nghiên Cứu Lan Rừng Ở Quảng Bình, Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế

Thông Tin Khoa Học Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 7: 114-119, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô

Lan Rừng Bình Trị Thiên. TT Khoa Học & Công Nghệ. Ban Khoa Học & Kỹ Thuật

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 2 (1991): 39 - 47, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô

Về Một Số Loài Thuộc Lớp Thông Thu Thập Ở Núi Bạch Mã, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông Tin Kết Quả Điều Tra Cơ Bản 3 Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế, 104-106, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô

Tách thyroxine từ tuyến giáp động vật để làm thuốc chữa bệnh bướu cổ

Thông tin Khoa học Trường ĐH Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Văn Hợp

Tách nicôtin từ phế liệu của xí nghiệp thuốc lá Huế

Thông tin Khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Văn Hợp

Mấy nét đặc trưng tiểu thuyết ở Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX

Tập san Khoa hoc, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Góp phần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ đơn thuần ở vùng Huế

Các công trình NCKH 1986-1990 Viện Pasteur Nha Trang , 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Thanh Huề