Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu sản xuất chitosan từ vỏ tôm phế thải của Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương, Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ trường Đại học Tổng Hợp Huế, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi

Study Of Ferroelectric Properties Of PLTM - Ca Ceramics

Iwoms\"95. P.361-363, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Văn Chương

Đặc Trưng Của Gốm Bato3 Và PbTiO3 Chứa Mn, La Có Thời Gian Nghiên Bột Khác Nhau

Thông Tin, Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 8, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Võ Duy Dần

Vai Trò Của Tạo Nhịp Tim Tạm Thời Trong Tạo Nhịp Tim Vĩnh Viễn

Kỷ Yếu Các Đề Tài NCKH, Hà Nội 25-30/4/2004 Tạp Chí Tim Mạch Học . Số 37/2004, Tr. 77, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Văn Minh

Nuôi Cấy Mô Quế Lan Hương

Tạp Chí Sinh Học Số 20(2): 41-43, 0000
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô

Kết quả bước đầu nghiên cứu về thực trạng hoa cây cảnh ở thành phố Huế

Tạp chí Nông nghiệp và CNTP, 0000
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn