Dữ liệu bài báo khoa học

Về dấu tích tháp Chàm Trung Đơn (Hải Lăng - Quảng Trị)

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Results of the study in the diabetic patients with high risque on atheroslerosis by color doppler of lower extremity peripheral arterial system and myocardial scintigraphy

Programme And Abstracts Of ALFEDIAM, 1-3 April 1993, Dijon, France, Diabetes & Metabolism Masson, (1993) , 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Thủy

Một số di tích Chăm ở làng Câu Hoan (Hải Lăng - Quảng Trị)

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1992, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Hướng Lập - Khu công xưởng chế tác đá của người nguyên thủy

Văn hóa Quảng Trị, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Bản khoán ước làng Phú Kinh

Văn hóa Quảng Trị, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Sinh viên và vấn đề sử dụng thời gian rỗi,

Tạp chí Đại học & Giáo dục Chuyên nghiệp, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Suy nghĩ về thời gian và không gian lịch sử - văn hóa Huế

Tạp chí Sông Hương, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Vấn đề tự học môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm,

Nghiên cứu Giáo dục, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Kết quả thăm dò doppler động mạch chi dưới và chụp nhấp nháy cơ tim ở bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ cao viêm động mạch

Tập San Nghiên Cứu Và Thông Tin Y Học Trường Đại Học Y Huế, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Thủy

Đổi mới quá trình giảng dạy Giáo dục học cho các khoa cơ bản ở các trường sư phạm,

Tạp chí Đại học & Giáo dục Chuyên nghiệp, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Cholesterol toàn phần và HDL cholesterol huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Huế

Tập San Nghiên Cứu Và Thông Tin Y Học Trường Đại Học Y Huế, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Thủy

Những khó khăn gay cấn nhất sinh viên gặp phải trong quá trình thực tập chủ nhiệm ở trường phổ thông,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, ĐHSP TP.Hồ Chí Minh, 1993
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến