Dữ liệu đề tài

B2006-DHH03-09

Quan Niệm Nhàn Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ Và Nguyễn Khuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B2006-ĐHH04-08

Khảo Sát Kích Thước Và Chức Năng Thanh Lọc Của Thận Ở Người Cao Tuổi Tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

Tìm Hiểu Sinh Hoạt Tôn Giáo Của Tín Hữu Thiên Chúa Giáo Ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

(Đề tài cấp Tỉnh)

Khảo Sát Và Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Định Hướng Giải Pháp Nhằm Khắc Phục Các Nguồn Nước Bị Nhiễm Bẩn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

B2005-07-02

Khai Phá Luật Theo Tiếp Cận Tập Thô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Lan Giao

B05-07-09

Phong Cách Ngôn Ngữ Hồ Chí Minh Qua Các Văn Bản Bằng Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B2003.07.15

Đặc Trưng Các Văn Hóa Thời Tiền Sử, Sơ Sử Ở Miền Trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B94.06.09

Khảo Cổ Học Tiền Sử Và Sơ Sử Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B2000.07.62.TĐ

Lũ Lụt Ở Các Tỉnh Miền Trung, Diễn Biến Trong Hai Thế Kỷ XIX Và XX; Nguyên Nhân, Các Biện Pháp Cứu Tế Xã Hội, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

B2000-08-22

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Xác Định Một Số Thông Số Tối Ưu Về Cấu Tạo Và Chế Độ Làm Việc Của Máy Cán Ép Cây Bàng Sợi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

KC-04

Đánh Giá Đáp Ứng Miễn Dịch Ở Gà Sau Tiêm Phòng Vaccine Gumboro Thế Hệ Mới. (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân