Dữ liệu đề tài

Xây Dựng Mô Hình Nhân Gống Lúa Mới Tc1 (chương Trình Khuyến Nông Thực Hiện Năm 2002)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Xây Dựng Mô Hình Nhân Giống Lạc Mới (chương Trình Khuyến Nông) (Thực Hiện Năm 2000 - 2005)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Dự Án: Sản Xuất Thử Nghiệm Giống Lạc Mới Được Chọn Tạo Dt1, Dt2 Ở Miền Trung (Thực Hiện Năm 1999 - 2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Lúa Mới Bằng Đột Biến Hoá Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

B97.10.11

Tình Hình Rối Loạn Nhịp Tim Ở Nhân Dân Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh

B2001.09.06

Quan Hệ Giữa Thái Lan-lào-campuchia -việt Nam Từ 1778 - 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

5 - 303 - J (Số 2457/QĐ-BKHCN,

Cơ Chế Tác Dụng Và Bào Chế Tinh Thuốc CEDEMEX (Đề Tài Hợp Tác Quốc Tế Theo Nghị Định Thư Khóa V Giữa Việt Nam Và Trung Quốc)

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình

B2002-10-17

Đánh Giá Tình Trạng Suy Dinh Dưỡng Của Trẻ Em Dưới 5 Tuổi Tại Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Bích Ngọc