Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2213-5766

Pulmonary artery sling

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101657

1526-0542

Applying lessons learnt from research of child pneumonia management in Vietnam

Paediatric Respiratory Reviews, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.09.005

2213-5766

Ganglioneuroma of mediastinum and adrenal gland

Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.epsc.2020.101628

2667-663X

Clinical, laboratory features and minimal residual disease levels in childhood acute lymphoblastic leukemia at Hue Central Hospital, Viet Nam.

Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2020
Lĩnh vực: Nhi khoa
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Nghiên cứu biến đổi chức năng thông khí ở trẻ em hen phế quản ngoài cơn

2010
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Trương Phạm Hoàng Quyên