Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Soil classification for sustainable agricultural development in the mountain of Central Viet Nam

International Conference of Agricultural Science 2022 (ICAS 2022) "Innovative agriculture for sustainable development under climate change". Conference Proceeding. 8th - 9th December, 2022. Can Tho, Vietnam, 2022, 2022
Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Phúc Khoa
Liên kết: https://icas.ctu.edu.vn/

2525-2216

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thanh Điền

2588-1191

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Thùy Phương, Lê Đình Huy, Phạm Thị Thảo Hiền, Nguyễn Thị Thuỳ An, Nguyễn Thanh Điền

2525-2216

Ảnh hưởng của công tác thu hồi đất đến sinh kế của người dân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Phúc Khoa

03678245, 0976058X

Factors affecting the salinity intrusion at the paddy field in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Indian Journal of Agricultural Research, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Hữu Ngữ, Hoàng Đình Trung
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-630

1859-4581

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆ Ở KHU VỰC MIỀN NÚI HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Thị Diệu Thanh, Trần Quốc Hùng

2525-2216

Thực trạng xâm nhập mặn đất trồng lúa khu vực ven phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế: Trường hợp nghiên cứu ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

Tạp chí Khoa học Đất, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Các khoa học môi trường
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thanh Điền

978-604-73-8627-7

Correlation between industrial activities and Atmospheric persistent organic polutants

2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Dien (Chính), Nguyen Tri Quang Hung, Nguyen Van Dung, Nguyễn Phúc Khoa, Pham Thi Hong Phuong
Liên kết: http://conferences.hcmut.edu.vn/ICERES2021

2588-1256

Thực trạng khai thác các khoản thu tài chính từ đất đai của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Vũ Thị Thanh Vân, Nguyễn Phúc Khoa
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/379

ISBN 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK

KỶ YẾU HỘI THẢO, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Phúc Khoa, Lê Hữu Ngọc Thanh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Phan Quốc Trinh
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/

ISBN 978-604-974-688-8

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ SAU KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

KỶ YẾU HỘI THẢO, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Trọng Tấn (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/