Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2046-2069

Binding of inhibitors to the monomeric and dimeric SARS-CoV-2 Mpro

RSC Advances, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm, Phạm Cẩm Nam, Dương Tuấn Quang, Nguyen Thanh Tung, Van V Vu, Son Tung Ngo

1859-3836

Đánh giá kết quả can thiệp giảm mức độ nguy cơ đột quỵ dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y Dược học, 2020
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Phước Thuộc (Chính), Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Tâm, Lê Chuyển, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Đức Huy, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Phan Thị Thùy Linh, Dương Thị Hồng Liên

20900384

Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam

International Journal of Hypertension, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Võ Tam
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/ijhy/2018/6326984/

1859 2848

Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tim mạch học, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm

Kỳ vọng của người dân đối với dịch vụ chăm sóc ban đầu ở các trạm y tế

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa (Chính), Nguyễn Minh Tâm

18593836

Tình hình thực hiện và nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ của người dân thành phố Huế

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chính), Lê Hồ Thị Quỳnh Anh