Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859 - 0810

Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm tăng hứng thú học tập trong môn Bóng chuyền cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Tú (Chính), Nguyễn Phan Tiến Trung (Chính), Nguyễn Thế Tình (Chính), Trần Thị Thùy Linh (Chính)

Khảo sát nhu cầu ứng dụng các bài tập khiêu vũ thể thao vào giờ học thể dục tay không của sinh viên không chuyên – Đại học Huế.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường học tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Mai, Trần Thanh Tú, Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

ISBN 978-604-965-536-4

Thực trạng về hứng thú học tập trong môn Bóng chuyền của sinh viên Đại học Huế

Hội nghị nghiên cứu Khoa học về công tác GDTC và thể thao các trường ĐH, CĐ toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Tú (Chính)

ISSN 1859-0810

Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh, Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Nguyễn Đình Duy Tín, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thanh Tú

ISSN 1859-0810

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO TẬP LUYỆN MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Tú, Đỗ Văn Tùng, Trịnh Xuân Hồng

ISSN 1859-0810

Lựa chọn ứng dụng hệ thống bài tập bổ trợ môn Bóng rổ cho sinh viên ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Tú, Nguyễn Khắc Trung, Phạm Thị Mai, Nguyễn Đăng Hào

ISSN 1859 - 0810

"Đánh giá hiệu quả giảng dạy môn Bóng rổ cho sinh viên Đại học huế theo hình thức câu lạc bộ".

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Tú