Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-965-004-8

Ứng dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong quá trình giảng dạy cho sinh viên ngành giáo dục thể chất

Hội nghị NCKH toàn quốc về công tác GDTC và thể thao trường Cao đẳng, Đại học năm 2023, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cát Nguyên, Lê Trần Quang, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Khảo sát nhu cầu ứng dụng các bài tập khiêu vũ thể thao vào giờ học thể dục tay không của sinh viên không chuyên – Đại học Huế.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất và thể thao trường học tại Đại học Huế, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Mai, Trần Thanh Tú, Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

ISSN 1859 - 0810

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TDTT NGOẠI KHÓA CHO SV TRƯỜNG ĐHKT - ĐHH

THIẾT BỊ GIÁO DỤC, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Mai (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Thùy Linh

ISSN 1859-0810

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ĐẬP CẦU CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN CẦU LÔNG LỨA TUỔI 14-15 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

THIẾT BỊ GIÁO DỤC, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Thùy Linh, Phạm Thị Mai