Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2710-6519

Women’s Career Advancement in the Hospitality Industry in the Central Region, Vietnam

Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tám (Chính), Mai Lệ Quyên, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang

2588-1205

Tác động của trải nghiệm du lịch đến cảm xúc và sự hài lòng của du khách – Nghiên cứu trường hợp điểm đến Nha Trang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Tám (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ Quang
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6114

2588-1213

Factors influencing labor mobility in tourism companies in Khanh Hoa province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến

ISSN 2588–1213

Các nhân tố ảnh hưởng đến thăng tiến nghề nghiệp của nữ giới trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Tám

Vận dụng mô hình phương trình cấu trúc trong đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch – Trường hợp điểm đến Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Bùi Thị Tám, Hoàng Thị Huế

ISSN

Vận dụng mô hình phương trình cấu trúc trong đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Tám (Chính), Lê Thị Ngọc Anh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/4525

Nhu cầu du khách đối với dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Bùi Thị Tám, Đào Thị Minh Trang, Trần Thị Ngọc Liên

Competitiveness of tourism destination: A case study of Phu Loc District – Thua Thien Hue Province.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Tám

Di sản văn hóa với việc xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Miền Trung

Tập san Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính khu vực Miền Trung., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tám

Đánh giá khả năng thu hút du khách của các điểm đến thuộc Hành lang Kinh tế Đông Tây phía Việt nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại Học Đà nẵng, 2012
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tám