Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0805

Ảnh hưởng của vốn xã hội đối với hội nhập bản sắc xã hội của người việt tại Ba Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Nguyễn Thị Anh Đào (Chính), Nguyễn Tư Hậu (Chính)

2588-1213

The Vietnamese community in Poland: An Investigation of Social Capital

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính), Nguyễn Tư Hậu (Chính), Nguyễn Thị Anh Đào (Chính), Nguyễn Thị Mỹ Vân (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/7296

2354-0850

Ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Khái niệm và Lý thuyết vận dụng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2022
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào (Chính)

Triển khai mạng không dây diện rộng công suất thấp LoraWan tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phục vụ xây dựng các hệ thống IoT

Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2021, 2021
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Nhật Quang (Chính), Phan Hải Phong, Nguyễn Thị Anh Đào, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Như Mỹ Nhân

Nhận thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Luật - Đại học Huế về người đồng tính

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Trường, 2017
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào (Chính)