Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588-1191

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến cây địa liền tại Thừa Thiên Huế / A study on application of fertiliser for sand ginger at Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Hiếu, Đào Lê Minh Hạnh
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/8

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống hoa cúc trồng trên đất cát pha tại Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 2005-2007. Khoa Nông học, trường đại học Nông Lâm Huế, 2008
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Sơn, Nguyễn Đình Thi (Chính), Vũ Mạnh Dũng