Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2601-5412

Search factors in the freeze drying process affecting the quality of natto preparation

Recent advances in Food Science, 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Ngọc Khiêm (Chính), Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Tấn Dũng

Khả năng ức chế của nanochitosan đối với Colletotrichum acutatum L2 gây hại quả cà chua sau thu hoạch

2015
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Long (Chính), Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Cao Cường, Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Thị Thủy Tiên

ISSN: 1859-0004

Postharvest status and losses of some agricultural products in Quang ngai province - Vietnam

Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2009
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Tán (Chính), Lê Văn luận, Nguyễn Văn Toản, Trần Ngọc Khiêm, Trần Văn Minh
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/english-issue-no1/

Xác định thành phần dinh dưỡng trong cây sen tại Huế

Kỷ yếu hội thảo " Sản xuất và Chế biến Thực phẩm sạch" Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tán, Lê Thanh Long, Trần Ngọc Khiêm, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Toản

Vài nét về Thực phẩm Huế

Kỷ yếu hội thảo "ẩm thực Việt Nam và Cố đô Huế trong xu thế hội nhập và Phát triển, Hội khoa học và Công nghệ Lương thực, thực phẩm Việt Nam - NXB Lao động - Xã hội, Hà nội, 2003
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tán, Trần Ngọc Khiêm, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Toản

Chế biến một số sản phẩm từ sen phục vụ tiêu dùng

Tạp chí Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 2003
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tán, Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Đức Chung, Võ Văn Quốc Bảo