Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải khuyến khích, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh TT Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Cung cấp các thông tin khoa học về ứng dụng làm thuốc chữa các bệnh liên quan đến gan của cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Nguyễn Quang Mẫn