Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh hồ tiêu
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Lê Văn Chánh, Nguyễn Quang Cơ, Lê Thị Thúy Hằng

Giải nhì giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2018. Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND Tình Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ làm dược liệu
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Trần Minh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Hợi

Giải nhì – Giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Quế lần thứ VIII (2017), lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Sản phẩm sinh học Boka-Tricho” phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Thị Thúy Hằng

Giải khuyến khích VIFOTEC 2016 – Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công Trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Giải nhì – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. rolfssi) và thối đen cổ rễ (As. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung”
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung

Giải nhất – Giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII

2015
Đơn vị tặng thưởng : Quảng Trị
Nội dung giải thưởng: Công trình “Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi-Trichoderma” phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Vĩnh Trường