Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Võ Văn Phú (Chính), Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Lê Trọng Sơn, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Đình Trung, Trần Thanh Lương, Nguyễn Duy Thuận, Võ Văn Quý, Trương Văn Quốc Nhật, Hoàng Ngọc Ánh