Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2017, Đạt giải nhất

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phòng và điều trị cầu trùng ở gà
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2015, Đạt Giải Nhất

2015
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị bệnh do Cryptosporidum Parvum gây ra ở Bò nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh