Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049744846

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Duyên

978-604-62-9190-9

Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh theo cấu trúc mới

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Phạm Thanh Vân

9786047360727

Giúp em học tốt Tiếng Anh 4

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên)

Học Tốt Tiếng Anh lớp 5

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), HỒ THỊ THÙY TRANG

Học Tốt Tiếng Anh lớp 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Huỳnh Thị Long Hà

Bộ đề tiếng Anh luyện thi THPT quốc gia

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), Nguyễn Lê Ngân Chinh