Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

GenBank MN633308-MN633355 cho 16S

BAN QUYEN TREN NGAN HANG GEN (gb-admin@ncbi.nlm.nih.gov)

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank
Tác giả: Kiều Thị Huyền (Chính), Nguyễn Quang Linh

QĐ số: 6975/QĐ-SHTT. ngày 18.04.2011 (số: 15479)

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

2019
Tổ chức cấp văn bằng: Cụ sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Văn Bảo Duy, Hồ Thị Tùng

QĐ số: 78881/QĐ-SHTT, ngày: 06/11/2018 (Số: 20134)

Bằng độc quyền sáng chế

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tác giả: Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Phùng Thị Hà, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Văn Ân, Ngô Quang Minh, Phạm Văn Đại

294193

Nhẵn hiệu hàng hóa

2018
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

Quyết định số 1933/QĐ-TLĐ ngày 22/12/2016 của Chủ

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam: đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

2016
Tổ chức cấp văn bằng: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tác giả: Lê Chuyển (Chính)

RUS 127517

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ

2012
Tổ chức cấp văn bằng: RUS
Tác giả: Ngô Xuân Cường, СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Quyết định số 10914/QĐ-SHTT, ngày 05.03.2012 (số 1

Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

2012
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Quang Lịch, Lê Văn Bảo Duy, Trương Thị Hoa