Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cao su trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Hình thức: Chuyển giao cho các trang trại cao su
Quy mô: Các trang trại cao su tại Hương Trà, TT Húe
Địa chỉ áp dụng: Huyện Hương Trà, TT Huế
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Quỳnh Mai

Đánh giá thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế

2012 - 2013
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)

Kỹ thuật ngâm rễ hồ tiêu trong dung dịch thuốc Agrifos

2012
Hình thức: Giải pháp hữu ích
Quy mô: Cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Quảng Trị
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán tại các hợp tác xã thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2012 - 2013
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Tôn Thất Lê Hoàng Thiện (Chính)

Hướng dẫn sử dụng bọ đuôi kìm trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2012 - 2014
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Các tỉnh miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả

2011 - 2016
Hình thức: Chế phẩm sinh học
Quy mô: Đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Hướng dẫn kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trên cây lúa tại Gia Lai (ICM - Lúa)

2011 - 2013
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ áp dụng: Các huyện trồng lúa tỉnh Gia Lai
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Phương pháp Trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu trực tiếp chuẩn (SSDHI) phát hiện virus ngưng kết hồng cầu động vật trong bệnh phẩm

2010
Hình thức: Phương pháp xét nghiệm virus
Quy mô: Những virus gây ngưng kết hồng cầu
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Phạm Hồng Sơn

Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương – Chi nhánh Huế

2010 - 2011
Hình thức: Báo cáo khoa học
Quy mô: Nghiên cứu khoa học cấp trường
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Hướng dẫn sử dụng ong ký sinh trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Việt Nam

2009 - 2018
Hình thức: VIDEO
Quy mô: Miền Trung Việt Nam
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì

2008 - 2013
Hình thức: Quy trình kỹ thuật
Quy mô: Luận án tiến sĩ, đề tài cấp tỉnh
Địa chỉ áp dụng: Cả nước
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Xây dựng mô hình Fish sanctuary dựa vào cộng đồng nhằm sử dụng hợp lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam.

2005 - 2009
Hình thức: Mô hình Fish sanctuary được ứng dụng thành công trong sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản vùng nước ngọt
Quy mô: Mô hình Fish sanctuary được ứng dụng thành công trong sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản vùng nước ngọt
Địa chỉ áp dụng: xã Phú An, huyệnPhú Vang và vùng nước lợ tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Công Tuấn