Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng đất trồng lúa và bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

2019
Hình thức: Cơ sở dữ liệu, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng TNMT, Phòng Nông nghiệp & PTNN, VP Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trịnh Ngân Hà, Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải

Ứng dụng GIS và phân tích đa chỉ tiêu để xác định quỹ đất bố trí đất nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh, bản đồ
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Tiến Nhật

Bản đồ biến động sử dụng đất ở thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009 -2018

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ VORONOI VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

2019
Hình thức: Bản đồ
Quy mô: Thành phố
Địa chỉ áp dụng: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

trichdan.link

2019
Hình thức: Hệ thống website
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Toàn quốc
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính)

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất hành lá ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

2019 - 2020
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)

Kiểm kê phát thải khí nhà kính và Hồ sơ thành phố xanh cho thành phố Vinh và Đồng Hới

2019 - 2019
Hình thức: Hồ sơ tham gia chương trình WWF quốc tế về thành phố xanh (EHCC)
Quy mô: Chương trình được tài trợ bởi WWF (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế)
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Vinh và Đồng Hới
Tác giả: Trần Anh Tuấn

Quy hoạch vùng kinh tế trang trại xã Phong Thu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo và bản đồ
Quy mô: cấp xã với giá trị: 78.229.800 đồng
Địa chỉ áp dụng: xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Hồ Nhật Linh

Lượng hóa tiềm năng điện mặt trời áp mái cho thành phố Huế

2018 - 2018
Hình thức: Đề tài nghiên cứu do WWF (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) tài trợ
Quy mô: Nghiên cứu tiềm năng lý thuyết và tiềm năng kỹ thuật của điện mặt trời áp mái ở TP Huế
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Nguyễn Bắc Giang, Trần Ngọc Tuấn

Bản đồ hiện trạng và bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Quảng Nam theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp Bộ
Địa chỉ áp dụng: Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Trọng Tấn

Sơ đồ khoanh vùng khu vực ô nhiễm đất do chất độc dioxin tại sân bay A Sho, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2018 - 2019
Hình thức: Báo cáo thuyết minh và bộ bản đồ
Quy mô: Cấp cơ sở
Địa chỉ áp dụng: UBND xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)