Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

City of Bloomington Performance Measurements – Findings and Recommendations

2018 - 2018
Hình thức: Dự án
Quy mô: Cấp thành phố
Địa chỉ áp dụng: City Hall, Bloomington, Indiana, U.S.A
Tác giả: Lê Thị Nhật Linh

Impacts of mergers and acquisitions activities on banking efficiency: The case of Vietnam

2018 - 2019
Hình thức: Bài báo đăng hội thảo quốc tế ICYREB 2019
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Determinants of bad debt in personal credit segment: evidence from Vietnamese commercial banks

2018 - 2019
Hình thức: Bài báo đăng hội thảo quốc tế ICYREB 2019
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh

Quản lý bệnh héo chết nhanh vi khuẩn hại gừng

2017 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Cấp Đại học Huế, ĐHH 2014 -02-48
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh miền Trung
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Nga, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng ở thành phố Huế

2017 - 2018
Hình thức: Báo cáo khoa học
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh

Kiểm kê phát thải khí nhà kính và Hồ sơ thành phố xanh cho Đà Nẵng, Hội An và Đông Hà

2017 - 2017
Hình thức: Hồ sơ tham dự chương trình WWF quốc tế về thành phố xanh (OPCC)
Quy mô: Chương trình được tài trợ bởi WWF (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế)
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Đà Nẵng, Hội An và Đông Hà
Tác giả: Trần Anh Tuấn

The prime determinants of selecting payment method in M&A business: The case of Vietnam

2017 - 2018
Hình thức: Bài báo đăng hội thảo quốc tế ICYREB 2018
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Việt Namm
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Nghiên cứu những thuộc tính quan trọng của chất lượng website cung cấp dịch vụ Internet Banking tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

2017 - 2018
Hình thức: Báo cáo khoa học
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh

Xây dựng cơ chế sử dụng tài nguyên nước dùng chung cho đất trồng lúa tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

2016
Hình thức: Chuyển giao trực tiếp cho người dân, lãnh đạo quản lý địa phương
Quy mô: Cấp xã và cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Phạm Hữu Tỵ, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát – kiểm định trường hợp Việt Nam

2016 - 2017
Hình thức: Bài báo đăng tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 141
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh