Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Phân tích tình hình đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của một số tổ chức chứng khoán tại Việt Nam

2016 - 2017
Hình thức: Bài báo đăng Hội thảo khoa học "An ninh Tài chính Việt Nam trong Hội Nhập Quốc Tế"
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Quy trình quản lý bệnh chết chậm hồ tiêu

2015 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng E-learning vào giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Kinh Tế Huế

2015 - 2016
Hình thức: Bài báo khotrường Tạp chí Khoa học & Công Nghệ Quảng Bình số 10
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Đại học Kinh tế Huế
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Kiểm kê phát thải khí nhà kính và Hồ sơ thành phố xanh cho Huế

2015 - 2015
Hình thức: Hồ sơ tham gia chương trình WWF quốc tế về thành phố xanh (OPCC)
Quy mô: Chương trình được tài trợ bởi WWF (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế)
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Trần Anh Tuấn

Quy trình quản lý bệnh chết nhanh hồ tiêu

2014 - 2019
Hình thức: Văn bản
Quy mô: Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị
Địa chỉ áp dụng: Các tỉnh trồng hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Cơ sở dữ liệu mô hình 3D khu vực phố cổ Hội An

2014 - 2015
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Khu vực phố cổ Hội An
Địa chỉ áp dụng: Phường Minh An, thành phố Hội An
Tác giả: Trần Thị Phượng, Phan Duy Quang

Impact of VietGAP Vegetable Production on the Health of Farmers in Thua Thien Hue province, Vietnam

2014 - 2015
Hình thức: Small research grant
Quy mô: Small research grant from WorldFish (ICLARM) – Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA).
Địa chỉ áp dụng: Quang Dien district, Thua Thien Hue province
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Lê Thị Quỳnh Anh

Academic writing – a guidebook for postgraduate students (sach)

2014 - 2015
Hình thức: Sach
Quy mô: giao trinh su dung noi bo
Địa chỉ áp dụng: DAi Hoc Hue
Tác giả: Trương Bạch Lê (Chính), Tôn Nữ Như Hương

Cơ sở dữ liệu đất trồng lúa xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2014 - 2014
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Quy mô: Cấp huyện
Địa chỉ áp dụng: Xã Phú Thanh và Phú Mỹ, huyện Phú Vang
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Ngọc Thanh

Quality service and customer satifaction of internet banking at Joint Stock Commercial Bank of Foreign Trade of Vietnam – Hue Branch

2014 - 2015
Hình thức: Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo ICYREB 2015
Quy mô: Hội thảo quốc tế
Địa chỉ áp dụng:
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

The impact of exchange rate fluctuations on inflation in Vietnam

2014 - 2015
Hình thức: Hội nghị khoa học Đại học Huế
Quy mô: Đề tài cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Việt Nam
Tác giả: Lê Ngọc Quỳnh Anh