Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Kim Oanh
  • 600000.0218

Đinh Thị Kim Oanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Thị Phương
  • 600000.0380

Đinh Thị Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Thị Thu Thanh
  • 600000.0022

Đinh Thị Thu Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Văn Dũng
  • 400000.0412

Đinh Văn Dũng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Vương Hùng
  • 600000.0018

Đinh Vương Hùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đỗ Đình Thục
  • 600000.0031

Đỗ Đình Thục
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đỗ Minh Cường
  • 600000.0364

Đỗ Minh Cường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật ô tô, máy kéo

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tiến

Đỗ Thanh Tiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
Quang học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đỗ Thị Bích Thủy
  • 600000.0348

Đỗ Thị Bích Thủy
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đỗ Thị Thu Ái

Đỗ Thị Thu Ái
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đoàn Thị Thanh Thảo

Đoàn Thị Thanh Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học thực phẩm

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hà Nam Thắng
  • 600000.0251

Hà Nam Thắng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết