Dữ liệu đề tài

NN-DTKXNN-407/QĐ-BCNĐA

Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 6 (Địa lý học, Địa lý thế giới)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viết Thịnh (Chủ nhiệm), Trần Văn Ý, Lê Văn Thăng, Đỗ Thị Minh Đức, Đặng Duy Lợi, Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Khanh Vân, Phạm Viết Hồng, Bùi Thị Thu

NN-DTKX52D.01.02

Điều Tra Nghiên Cứu Các Mô Hình Sinh Thái Sử Dụng Hợp Lý Lãnh Thổ Trung Du Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng

NN-DTKX2009-01-04(KC-09-19)

Điều Tra, Nghiên Cứu Tảo Độc, Tảo Gây Hại Đầm Lăng Cô, Thừa Thiên Huế (nhánh Của Đề Tài Kc-09-19)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Pháp

NN-DTKX

Nghiên Cứu Quá Trình Xói Lở Bờ Sông Hương Đoạn Từ Ngã Ba Tuần Đến Bao Vinh Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phòng Chống, Luận Văn Thạc Sỹ Kỹ Thuật, Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm)