Dữ liệu đề tài

NN-NDT

Ứng dụng Công nghệ AI vào kết quả đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi"

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Lợi (Thư ký), Nguyễn Dũng

NN-NDT

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch năm đầu cho huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Đình Tiến, Trương Đỗ Minh Phượng (Thư Ký), Hồ Nhật Linh, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ)

NN-NDT

Thiết kế hệ thống Giám sát và đánh giá ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thúc Phúc, Tạ Phước Ánh, Hoàng Trọng Lợi

NN-NDT

Đề án thích ứng Biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2030 và định hướng đến năm 2050

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Trần Thị Hương Sen (Thư ký), Bùi Thị Hiền, Võ Đức Nghĩa, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Duy Phong

0604/2020/HĐ-VH/VCCNTP

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bột từ lúa gạo thảo dược VH1

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Phạm Xuân Phương, Đoàn Thị Thanh Thảo

NN-NDT2009-12

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế iến, bảo quản kiệu tại xã Hương chữ, huyện Hương trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Thắm (Chủ nhiệm), Lê Văn Luận, Võ Văn Quốc Bảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Trần Võ Văn May, Hà Xuân Út