Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu biến đổi bệnh lý niêm mạc ruột ở vịt mắc bệnh cầu trùng

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Đinh Thùy Khương (Chủ nhiệm), Hồ Thị Dung, Phan Thị Hằng

DHL2022-LN-17

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) tại tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông Lâm

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phùng Xuân Linh (Chủ nhiệm), Huỳnh Kim Hiếu, Nguyễn Lan Phương

CS-DT

Nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ của vịt mắc bệnh cầu trùng tại huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Thị Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na

CS-DT

Ước tính lượng khí mêtan phát thải từ quản lý chất thải trong chăn nuôi bò ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Trần Hoàn (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đinh Văn Dũng, Trần Thanh Hải

CS-DT

Khảo sát tình hình chăn nuôi chim cút tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thùy (Chủ nhiệm), Hoàng Chung

CS-DT

Đánh giá tình hình nhiễm cầu trùng và những biến đổi bệnh lý manh tràng của gà

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Xây dựng quy trình sản xuất rau quả thuỷ canh và bán thuỷ canh hữu cơ trong nhà màng

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Hoàng Hải Lý, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Quang Cơ, Nguyễn Thị Vân

CS-DT

THIẾT KẾ CHẾ TẠO MŨ THÔNG MINH DÀNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Lĩnh vực: Cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử (MEMS)
Đơn vị chủ trì : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Hồ Văn Dũng

CS-DT

Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến công nghệ sấy thăng hoa sản phẩm Natto

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng chế phẩm vi sinh vật có khả năng phân giải lân vô cơ khó tan đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Xuân Phương (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung

DHH2016-02-84

Nghiên cứu bảo quản lá chùm ngây và sản xuất bột nguyên liệu từ lá chùm ngây

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Chung, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Nam Quang