Dữ liệu đề tài

CS-DT

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Ánh

DHL2023-LN-11

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Phạm Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thùy Trang, Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu sự đa dạng và thành phần hóa học của tinh dầu chi Sa nhân (Amomum Roxb.) ở Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Đoàn Quốc Tuấn (Chủ nhiệm), Văn Thị Yến, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Đinh Diễn

CS-DT

Nghiên cứu khai thác nguồn dược chất từ nhớt cá Chình hoa (Anguilla marmorata) làm nguyên liệu phát triển các sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Kiều Thị Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh

CS-DT

Nghiên cứu liều lượng phân hữu cơ và mật độ trồng đến năng suất và chất lượng đậu Nho nhe vàng (Vigna umbellata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài

DHL2023-CNTY-03

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Mỹ

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Thảo, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

DHL2023-CNTY-02

Nghiên cứu đánh giá năng suất sinh khối và thành phần hoá học của cây Đậu Biếc (Clitoria ternatea) giống Việt Nam

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Nguyên Thảo (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương, Võ Thị Minh Tâm

CS-DT

Tối ưu hóa một số điều kiện cho sự phát triển của Lactobacilus nhằm phát triển chế phẩm sinh học

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức, Nguyễn Xuân Hòa

CS-DT

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thịt lợn được bán ở một số chợ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào

DHL2023-CNTY-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân thỏ đến khả năng sinh trưởng và tăng sinh khối của giun quế (Perionyx excavatus)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Lê Nữ Anh Thư, Vũ Thị Minh Phương