Dữ liệu đề tài

CS-DT

Số hóa các quy trình giải quyết công việc đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm)

CS-DT01

Tin học hóa công tác tính khối lượng nghiên cứu khoa học trường Đại học Nông Lâm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thúc Phúc

CS-DT

Nghiên cứu chuối giá trị “Gà Tre” huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Trọng Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Điều tra tình hình sử dụng thuốc kháng sinh tại các cơ sở chăn nuôi lợn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dược học thú ý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Minh Đức

CS-DT

Phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. từ lợn và người chăn nuôi tại thị xã HươngTrà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Na

CS-DT 36/HD-KHCN

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng mô hình nuôi và khai thác các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ ong dú (Tetragonula laeviceps) tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Phương Đông, Phạm Thị Thanh Phúc

CS-DT DHL2021-CNTY-02

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình rửa và ngâm nước muối đến khả năng giảm nguy cơ nhiễm ký sinh trùng khi tiêu thụ rau ăn sống

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Hồ Thị Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa

DHL2021-LN-03

Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế rừng trồng Keo lai theo hướng kinh doanh gỗ lớn tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong (Chủ nhiệm), Ngô Thị Phương Anh, Hoàng Văn Dưỡng

DHL 2021 - PTNT - 04

Đánh giá thực trạng kiến thức của nông dân về suy thoái đất và các kỹ thuật quản lý đất bền vững ở vùng cao của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Trọng Dũng

CS-DT

Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ lợn và người chăn nuôi lợn ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Lê Minh Đức, Trần Thị Na

CS-DT

Phân lập vi khuẩn Staphylococus auresus từ lợn và người chăn nuôi lợn tại xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Minh Đức, Trần Thị Na

CS-DT

Phân tích đất và xây dựng quy trình bón phân tại một số vùng trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Trung Hải (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Vi Thị Linh