Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá thực trạng hệ thống chăn nuôi bò và năng suất sinh sản của đàn bò cái nuôi trong nông hộ tại vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ nhiệm)

CS-DT :58/HĐ-ĐHNL-KHCN

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng chất bảo quản trong việc lưu giữ tinh trùng cá Nâu Scatophagus argus) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Hà Thị Huệ

CS-DT

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh do xoắn khuẩn Leptospira trên chó tại Thành Phố Huế

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

CS-DT 2020 CTTĐ - 01

Đánh giá năng suất sinh khối, giá trị dinh dưỡng và một số công thức ủ chua cây hướng dương làm thức ăn cho bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hữu Văn (Chủ nhiệm), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hải Quân

CS-DT: DHL2020-CNTY-07

Hiệu quả nuôi gà đẻ trứng Ai Cập trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Sáng Tạo (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

CS-DT-DHNL-NH-2020-08

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc nghệ vàng tại Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hồ Công Hưng (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Hồ Lam

CS-DT -ĐHNL_NH-2020-1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và trồng sen theo VietGAP cho các giống sen Nghệ An tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang

CS-DT2020-1

THỰC TRẠNG XÂM NHẬP MẶN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Phúc Khoa (Chủ nhiệm)

DHL2020-PTNT-06

Sự tham gia của người dân trong hoạt động du lịch sinh thái xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Thị Thuyết (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt

CS-DT

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Ngô Thị Phương Anh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái, Nguyễn Duy Phong