Dữ liệu đề tài

NN-DTCTV_PNH3

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ (Single-Port) và qua lỗ tự nhiên (NOTES) trong điều trị ung thư đại trực tràng

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

NN-DTCTV_PDP2

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Ngựa xám Tor tambroides (Bleeker, 1854)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

NN-DTCTV_NTT3

Xây dựng khung pháp luật Việt Nam sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

NN-DTCTV_NTT2

văn hoá pháp luật Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

NN-DT2011-T/04

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong chăn nuôi lợn công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Chí Cương, Lê Đình Phùng

NN-DT2010/T33

Phát triển các dịch vụ logistic ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Đình Đào

NN-DTCTV_NNM1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme proteaza và enzyme lypaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTKC.10.15/06-10-04

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nhanh các chủng vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTCTV_NDB2

Vấn đề bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất trong cơ chế thị trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Bồng

NN-DTCTV_NDB1

Chính sách đất đai với phát triển thị trường bất động sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Bồng

NN-DTCTV_TVL2

Nghiên cứu, phát triển hệ thống tính toán lưới để hỗ trợ giải quyết các bài toán có khối lượng tính toán lớn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lăng

NN-DTCTV_NNM3

Nghiên cứu khả năng phân hủy dioxin bằng các chủng vi sinh vật phân lập từ đất nhiễm chất độc hóa học ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh