Dữ liệu đề tài

NN-DT 71/22

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng Đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Võ Đình Ba, Lương Quang Đốc, Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Lê Nguyễn Thới Trung, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Thanh Lương, Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Ngọc Hòa

KC.01.26/16-20

Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Vĩnh Chiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tuấn, , và nnk

NN-DTĐTĐL.CN.51/16

Nghiên cứu, đánh giá độ nguy hiểm động đất phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện và di tích văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Ánh Dương (Hà nội) (Chủ nhiệm)

NN-DTCTV_PNH3

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ (Single-Port) và qua lỗ tự nhiên (NOTES) trong điều trị ung thư đại trực tràng

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Như Hiệp

NN-DTCTV_PDP2

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Ngựa xám Tor tambroides (Bleeker, 1854)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

NN-DTCTV_NTT3

Xây dựng khung pháp luật Việt Nam sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

NN-DTCTV_NTT2

văn hoá pháp luật Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

NN-DT2011-T/04

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong chăn nuôi lợn công nghiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Chí Cương, Lê Đình Phùng

NN-DT2010/T33

Phát triển các dịch vụ logistic ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Đình Đào

NN-DTCTV_NNM1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme proteaza và enzyme lypaza từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp để ứng dụng trong công nghiệp thuộc da và sản xuất chất tẩy rửa

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTKC.10.15/06-10-04

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định nhanh các chủng vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

NN-DTCTV_NDB2

Vấn đề bồi thường đất đai, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất trong cơ chế thị trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Bồng